citotoetsgroep4oefenen

Cito-toets groep 4 oefenen

Image

Cito-toets groep 4 oefenen

Cito toets groep 4 oefenen

Citotoets groep 4 oefenen

Cito door de basisschool

De kinderen van groep 4 maken ieder jaar een Cito-toets van het leerlingvolgsysteem (LVS). De eerste toets is in januari en betreft de Cito M4. De tweede Cito-toets van groep 4 is in mei of juni en heet E4. Wat is nu fijn om als ouder of opvoeder te weten over deze toets. Aan de hand van dit artikel zullen we u meer vertellen over de Cito-toetsen in januari en december van groep 4. Zo bent u helemaal geïnformeerd.

Inhoud van de toetsen

Om direct te beginnen gaat het om deze toetsen die in groep 4 worden afgenomen: begrijpend lezen, spelling, woordenschat en rekenen. De kinderen ondergaan een toets over alle lesstof die behandeld is in groep 4. Dat betekent onder meer: vermenigvuldigen en delen tot en met honderd, de tafels en grote sommen. Met het oog op spelling gaat het categoriewoorden en werkwoorden juist kunnen spellen. Woordenschat wordt getest via woorden die kinderen in groep 4 moeten weten. Bij tekstbegrip en begrijpend lezen gaat het om de wijze waarop teksten behandeld en verwerkt worden. Alle genoemde vakken en onderdelen komen tijdens de lessen in groep 4 aan de beurt en moeten kunnen worden toegepast.

Nut van de toetsen

Met welke bedoeling neemt de basisschool de Cito-toetsen af? Waarom willen ze alles weten van de Cito-scores in groep 4? De school heeft als taak om het leren van kinderen in kaart te brengen. Door de Cito twee keer af te nemen is het leren helder in beeld te brengen. De docenten van groep 4 kunnen zien of leerlingen en groepen genoeg en naar verwachting vooruit gaan. Wanneer dat niet het geval is, kan een plan worden opgesteld om het kind te begeleiden. Ook is de Cito-toets van belang voor de uitstroom na de basisschool naar het vo. Scores van toetsen helpen bij die verwijzing.

Toetsen voorbereiden

Het is de bedoeling dat de basisschool haar leerlingen voorbereid op belangrijke toetsen van M4 en E4. De getoetste stof komt aan bod in de reguliere lessen. Je mag dus aannemen dat kinderen automatisch worden voorbereid op de Cito-toetsen M4 en E4. Helaas geldt dat niet zo breed, want de Cito-toetsen verschillen van de reguliere methodetoetsen. Niet alleen de inhoud is moeilijker, ook de opzet is anders dan leerlingen gewend zijn van methodetoetsen. Het is dan ook niet vreemd dat veel ouders ervoor kiezen om de Cito-toetsen thuis voor te bereiden. Daar zijn speciale oefenboeken voor, die weten wat er in groep 4 allemaal geleerd moet worden. De Cito Oefenboeken van Educazione kunnen ingezet worden om kinderen optimaal voor te bereiden op zowel de M4- als de E4-toets.

Oefenmateriaal

De uitgeverij Educazione heeft drie complete oefenboeken ontworpen voor groep 4. In deel één worden leerlingen voorbereid op de Cito-toets van januari (M4), terwijl deel 2 zich richt op de toets van mei (E4). Deel 3 is de meest complete Citotrainer voor groep 4 en is een combinatie van deel 1 en 2. De meer dan 330 oefeningen per deel bieden deze Cito-toets oefenboeken volop oefenmateriaal om alle belangrijke Cito’s van groep 4 te trainen met uw kind. Op het gebied van rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat komt alles ruim aan bod. Educazione’s oefenboeken worden jaarlijks door veel ouders gebruikt om hun kinderen goed voor te bereiden op de toetsen die op de basisschool worden afgenomen. De oefenboeken zijn digitaal en fysiek bestelbaar. Als je meer wil weten bezoek je de volgende website. Conclusie Als je kind in groep 4 zit worden twee zeer belangrijke toetsen gemaakt: de Cito-toets Midden en Eind. De toetsen gaan over rekenen, spelling, begrijpend lezen en woordenschat en zijn erg belangrijk omdat ze de ontwikkeling in kaart brengen. Leerkrachten gebruiken de uitslagen van de toetsen om verdere plannen te maken. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn beslissen veel ouders om hun kinderen voor te bereiden op deze momenten. Educazione’s oefenboeken kunnen daarbij goed van pas komen. In de Cito oefenboeken komen alle onderwerpen, vakgebieden en strategieën uit groep 4 aan bod en worden leerlingen zeer stevig en uitgebreid voorbereid op de Cito-toetsen van groep 4 op de basisschool.